Insolvence je aktuálně nejvyužívanější způsob eliminace dluhů

Když se podíváme na zadluženost mnohých lidí, musíme říci, že rok od roku stoupá. I proto stoupá počet těch, kteří využijí možnosti insolvence. A co je to insolvence a proč je tak oblíbená? Víme to.

Nejprve se podívejme na stručnou charakteristiku. Jde o možnost zákonnou, která je spojena s eliminací našich dluhů. O tom, jak může vypadat, nám více poví kalkulačka insolvence. Právě tento nástroj může sloužit nejenom k orientačnímu výpočtu, ale také k tomu, že si prostřednictvím něho můžeme požádat o služby profesionálů. Ti podají pomocnou ruku, pokud sami nevíme, jak na samotnou žádost, její sepsání a také podání.

Insolvence přináší velmi zajímavé výhody

Důvodem toho, že je právě tato cesta tak oblíbená jsou také četné výhody. V rámci sledování insolvence se dostaneme třeba k pozitivu, kdy lze splácet naše duhy až 5 let. Díky tomu na to jdeme postupně a nezatížíme nijak výrazně náš osobní nebo rodinný rozpočet. Zajímavá je také možnost odpuštění dluhů, kterou nám insolvence dokáže také nabídnout. Ta se týká faktu, že v praxi můžeme zaplatit jenom 30 % našich závazků. A co se stane se zbývajícími padesáti? Ty nám mohou být definitivně odpuštěny, a my přesto vyjdeme s čistým štítem, tedy bez jakéhokoliv dluhu.

Insolvence fyzických osob je pro každého

I to je fakt, který přispívá k celkové oblíbenosti. Nejenom, že nás registr dlužníků insolvence může zapsat jako běžnou fyzickou osobu. Požádat si můžeme i v páru, třeba se svým manželem, stejně jako manželkou. Nechybí ale ani pozitivum týkající se toho, že u insolvence fyzických osob můžeme být jak zaměstnancem, tak i živnostníkem. Od toho se odvíjejí i naše dluhy. Je jedno, jak jsou velké. Navíc nemusejí být nutně jen osobního charakteru, jelikož mnohdy lze v rámci tohoto řešení eliminovat i ty, které původně vzešly z naší neúspěšné podnikatelské aktivity.